กาดแลง (ตลาดเย็น)

Khon Khunkhao Tourist Attraction.

กาดแลง (ตลาดเย็น)

Klang Wiang, Nan 55110, Thailand

Created By: Rpk56

Information

ชม ช็อป ขิม ของดีสิถีเวียงสา ที่ตลาดเย็นหรือกาดแลง)บ้านกลางเวียง ซื้ออาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

This point of interest is part of the tour: Khon Khunkhao Tourist Attraction.


 

Leave a Comment

 


 

Download the App

Download the PocketSights Tour Guide mobile app to take this self-guided tour on your GPS-enabled mobile device.

iOS Tour Guide Android Tour Guide

 


 

Updates and Corrections

Please send change requests to changerequest@pocketsights.com.