จัสตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. @จามจุรีสแควร์

Pathumwan And SamYarn 1 day Tour

จัสตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. @จามจุรีสแควร์

กรุงเทพมหานคร, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330, Thailand

Created By: Swu

Information

มาถึงแหล่งการเรียนรู้สุดท้ายในย่านสามย่าน ที่พากันมาทำความรู้จัก นั่นก็คือ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ตั้งอยู่ภายในบริเวณชั้น 4-5 ของอาคารจามจุรีสแควร์ สำหรับจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์กึ่งศูนย์การเรียนรู้ ดูแลโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ภายในจะมีนิทรรศการ รวมถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ที่จะมีการหมุนเวียนกันไป แต่ไม่ได้มีกำหนดการที่แน่นอนว่าจะเป็นกิจกรรมทุกๆ กี่เดือน

อีกหนึ่งไฮไลท์ของแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้ นั่นก็คือ ห้องจัดกิจรรมสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว หรือบุคคลที่สนใจ ซึ่งห้องจัดกิจกรรมในส่วนนี้ จะมีการเสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น 1) บทเรียนในห้องมืด (Dialogue in the dark) ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้ใช้ประสาทสัมผัสในส่วนอื่นๆ ยกเว้นการมองเห็น เรียนรู้การใช้ชีวิตในวิถีที่แตกต่างที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยการบอกเล่า 2) ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลอง ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และบ้านนักวิทยาศาสตร์ โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ ฯลฯ

สำหรับผู้ที่สนใจ จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30-18.30 น.

การเดินทาง รถไฟใต้ดิน สถานีสามย่าน

This point of interest is part of the tour: Pathumwan And SamYarn 1 day Tour


 

Leave a Comment

 


 

Download the App

Download the PocketSights Tour Guide mobile app to take this self-guided tour on your GPS-enabled mobile device.

iOS Tour Guide Android Tour Guide

 


 

Updates and Corrections

Please send change requests to changerequest@pocketsights.com.