พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

la la learn at Chula

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

Created By: bestpangyokk

Information

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ ตั้งอยู่ ชั้น 9 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ เป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงร่างกายมนุษย์ภายใต้เทคนิคที่เรียกว่า Plastinated human bodies ซึ่งเป็นการแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อด้วยสารพลาสติกเหลว ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยา และสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์ มีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วยร่างกายมนุษย์แบบเต็มร่าง ร่างกายมนุษย์ตัดแบ่งย่อย ร่างกายทารกในครรภ์ ชิ้นส่วนอวัยวะ ชิ้นส่วนกล้ามเนื้อ และชิ้นหล่อแสดงระบบหลอดเลือด พิพิธภัณฑ์นี้มีที่มาจากคุณคัทสุมิ คาตามูระ ประธานบริษัทเมดิคัลด็อกเตอร์ซอฟท์เฮาส์ จำกัด ได้บริจาคร่างกายและชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การแนะนำของ ศ.คัชสุฮิโร เอะโตะ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ทันตแพทย์แห่งโตเกียว

ข้อมูลที่มา :http://www.cu100.chula.ac.th

หมายเหตุ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในพิพิธภัณ์ ไม่มีค่าเข้าชมแต่มีกล่องรับบริจาคเพื่อบำรุงพิพิธภัณฑ์ ในกรณีต้องการเข้าชมและบันทึกภาพต้องมีหนังสือขออนุญาตจากสังกัดหรือหน่วยงาน หากต้องการเข้าชมเป็นหมุ่คณะต้องแจ้งล่วงให้ทราบก่อน

This point of interest is part of the tour: la la learn at Chula


 

Leave a Comment

 


 

Download the App

Download the PocketSights Tour Guide mobile app to take this self-guided tour on your GPS-enabled mobile device.

iOS Tour Guide Android Tour Guide

 


 

Updates and Corrections

Please send change requests to changerequest@pocketsights.com.