วัดดอนไชยใต้

Khon Khunkhao Tourist Attraction.

วัดดอนไชยใต้

Tambon Klang Wiang, Nan 55110, Thailand

Created By: Rpk56

Information

กราบพระพุทธรูป วัดดอนไชย ชมเจดีย์ที่เล็กที่สุดของเมืองน่าน. ชมสิงห์เลี้ยงลูก และชมพระวิหารเก่าแก่โบราณ และเสาไม้ภายในพระวิหาร

This point of interest is part of the tour: Khon Khunkhao Tourist Attraction.


 

Leave a Comment

 


 

Download the App

Download the PocketSights Tour Guide mobile app to take this self-guided tour on your GPS-enabled mobile device.

iOS Tour Guide Android Tour Guide

 


 

Updates and Corrections

Please send change requests to changerequest@pocketsights.com.