วัดสวนตาล .เมือง จ.น่าน

Nan Historical Tour

วัดสวนตาล .เมือง จ.น่าน

Nan Thailand

Created By: puttachat wannaphrom

Information

วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระเจ้าทองทิพย์ ส.ณ ไกรภพ ไชยวงค์ เป็นผู้สร้างวัดสวนตาล พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ ได้สร้างพระพุทธรูป พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว (4.11 เมตร) พระพุทธรูป พระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปทองสำริดองค์ใหญ่ปางมารวิชัย เป็นพระประธานในวิหารวัดสวนตาล พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้าน่าน ได้ทรงบูรณะรูปทรงเป็นเจดีย์ยอดปรางค์ดังที่เห็นในปัจจุบัน ส่วนฐานเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมซ้อนกัน รองรับเรือนธาตุย่อเก็จ ส่วนยอดเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ มีปล้องไฉนและปลียอด ตามแบบเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปะสุโขทัย สร้างมาแล้วเป็นเวลา 632 ปี

ขอบคุณ Ford Travel https://youtu.be/c1bMKYEgd3k

This point of interest is part of the tour: Nan Historical Tour


 

Leave a Comment

 


 

Download the App

Download the PocketSights Tour Guide mobile app to take this self-guided tour on your GPS-enabled mobile device.

iOS Tour Guide Android Tour Guide

 


 

Updates and Corrections

Please send change requests to changerequest@pocketsights.com.