วัดสิงห์ สามโคก ปทุมธานี

SmartSamkhok

วัดสิงห์ สามโคก ปทุมธานี

Pathum Thani 12160, Thailand

Created By: Sukhothai Thammathirat Open University

Information

เคยตั้งคำถามไหมว่าเราเป็นใคร
บรรพบุรุษของเรามาจากที่ไหน
ภูมิใจไหมที่เราเกิดเป็นคนสามโคก

โบสถ์ทรงไทยเก่าแก่ ก่อสร้างตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา “ก่ออิฐถือปูน” หน้าบันไม้แกะสลักสวยงาม

วิหารน้อย ท้องเรือสำเภา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ด้านหน้าตั้งตระหง่านด้วยโกศพญากราย รายล้อมด้วยเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง


รู้หรือไม่ว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของคุณ

แต่ถ้าย้อนกลับไปเกือบ 400 ปีที่แล้ว ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา “วัดสิงห์” ได้ถูกสร้างขึ้นมาในพื้นที่แห่งนี้

ยุคนั้นเกิดศึกสงคราม พม่ารุกรานชาวมอญเมืองเมาะตะมะ ทำให้มอญต้องอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเพื่อพำนักอาศัยในพื้นที่สามโคก

ความเลื่อมใสศรัทธาของชาวมอญที่มีต่อพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดการบูรณะปฏิสังขรวัดสิงห์ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ใช้เป็นสถานที่ยืดเหนี่ยวจิตใจ

การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลายังคงหลงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผา อิฐมอญแปดรู เตียงเท้าสิงห์พระยากราย พระพุทธบาทไม้ หลวงพ่อโตหลวงพ่อเพชร


วัดสิงห์ใช่เป็นเพียงสถานที่แห่งความเลื่อมใสศรัทธาทางพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังซ่อนเร้นและบันทึกเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่บอกว่า “คุณคือใคร”

วันนี้คงถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องหวงแหนสิ่งที่ล้ำค่าด้วยการเรียนรู้ ดูแลและรักษาให้คงอยู่ตลอดไป

https://www.youtube.com/watch?v=ok0KueHc0M4

This point of interest is part of the tour: SmartSamkhok


 

Leave a Comment

 


 

Download the App

Download the PocketSights Tour Guide mobile app to take this self-guided tour on your GPS-enabled mobile device.

iOS Tour Guide Android Tour Guide

 


 

Updates and Corrections

Please send change requests to changerequest@pocketsights.com.