วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

Saiboon chill chill

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

Samphanthawong, Bangkok 10100, Thailand

Created By: Bkk

Information

วัดไตรมิตร
จุดเริ่มต้น จากการรีวิววัด สืบเนื่องจากการทำสื่อเทคโนโลยี วัดที่ไปก็คือ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ ,กรุงเทพมหานคร 10100
การเดินทาง เดินทางลงที่MRT หัวลำโพง หลังจากนั้นขึ้นรถเมล์ สาย74
ตัววัดติดกับตลาดน้อย ซึ่งมีของขายมากมาย
ภายในวัด

พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก...
ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธสุโขทัยไตรมิตร "พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร" พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถหลังใหม่ อยู่ตรง
กันข้ามกับหลังเก่าครับ องค์ท่านมีความสง่าและสวยงามเป็นอย่างมาก

พิพิธภัณฑ์นิทรรศการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร...
พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ในอุโบสถหลังใหม่ที่ชั้น 3 ครับ ภายในเป็นการจัดแสดงประวัติความเป็นมา และขั้นตอนต่างๆ ของการหล่อหลวงพ่อทองคำ หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร ซึ่งมีการถ่ายทอด และเล่าเรื่องราวออกมาได้เป็นอย่างดี

This point of interest is part of the tour: Saiboon chill chill


 

Leave a Comment

 


 

Download the App

Download the PocketSights Tour Guide mobile app to take this self-guided tour on your GPS-enabled mobile device.

iOS Tour Guide Android Tour Guide

 


 

Updates and Corrections

Please send change requests to changerequest@pocketsights.com.