อาคาร 4 ตึกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Strisrinan school

อาคาร 4 ตึกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Nai Wiang, Nan 55000, Thailand

Created By: Strisinan school

Information

หมวด คณิต ชั้น 1

หมวด วิทยาศาสตร์ ชั้น 1

ห้องปฏิบัติการคณิต ชั้น 2

ห้องปฎิบัติการฟิกส์ ชั้น 2

ห้องปฎิบัติการเคมี ชั้น 3

This point of interest is part of the tour: Strisrinan school


 

Leave a Comment

 


 

Download the App

Download the PocketSights Tour Guide mobile app to take this self-guided tour on your GPS-enabled mobile device.

iOS Tour Guide Android Tour Guide

 


 

Updates and Corrections

Please send change requests to changerequest@pocketsights.com.