watnoi

watnoi is situated at Pha Kong Road, Nai Wiang District, Amphoe Mueang Nan, Nan.

watnoi

Pha Sing, Nan 55000, Thailand

Created By: srisawatwittayakran school

Tour Information

ัดน้อย
วัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
วัดน้อยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยสัจจวาจาของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 63
สาเหตุที่เป็นวัดน้อย มีการเล่าขานต่อๆกันมา ว่าสาเหตุของการสร้างวัดน้อย
สืบเนื่องจากว่าในปีพุทธศักราช 2416 พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลวง หรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการตรัสถามกะทันหันของพระเจ้าอยู่หัว ว่าวัดที่อยู่ในเขตกำแพงของเมืองน่าน ว่ามีทั้งหมดกี่วัด ด้วยการตอบกะทันหันตอบว่ามี12วัด หลังจากการเข้าเฝ้าแล้ว มาทบทวนปรากฏว่าขาดหายไป 1 วัด ก็คือมี 11 วัด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสัจจวาจา ด้วยความจงรักภักดีจึงได้สร้างวัดขนาดเล็กขึ้นมา

โบราณสถานวัดน้อย ตั้งอยู่บริเวณโคนต้นโพหน้าหอคำ หรือวังที่พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชทรงประทับ โครงสร้างวัดนั้น มีลักษณะเป็นวิหารก่ออิฐถือปูน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันไปทางทิศตะวันออก หลังคาก่ออิฐถือปูน เป็นทรงจั่วซ้อนกันสองชั้น มีขนาดกว้าง1.9เมตร ความยาว 2.34 เมตร และสูง 3.35 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป และแผงพระพิมพ์ไม้
จึงได้เชื่อกันว่า เป็นวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แม้ว่าวัดน้อย จะดูคล้ายหอเสื้อเมือง มากกว่าที่จะเป็นวัด
ในปัจจุบัน วัดน้อยตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองจังหวัดน่าน
มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวน่าน ที่ให้ความเคารพบูชาศรัทธามาอย่างยาวนาน โดยทุกปีของวันที่ 5 เดือนเมษายน กำหนดให้เป็นวันพระเจ้าน่าน จัดขึ้นภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน
เชิญชวนผู้ที่สนใจ เดินทางมาสักการะวัดน้อย และร่วมพิธีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาถิ่นน่าน ได้ตลอดทั้งวัน


Tour Map

Loading Tour

 

What You'll See on the Tour

1
MAGLARO NG VIDEO watnoi is situated at Pha Kong Road, Nai Wiang District, Amphoe Mueang Nan, Nan.
เป็นอาคารทรงจั่ว  เด่นที่หน้าบันประดับลวดลายไม้จำหลักรูปพรรณพฤกษา อย่างประณีต และส... Read more
พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรง สร้างตามสถาปัตยกรรม ... Read more
 เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั... Read more

 

Leave a Comment

 


 

Download the App

Download the PocketSights Tour Guide mobile app to take this self-guided tour on your GPS-enabled mobile device.

iOS Tour Guide Android Tour Guide

 


 

Updates and Corrections

Please send change requests to changerequest@pocketsights.com.